preloder
Spawalnictwo2019-06-06T18:54:23+02:00

SPAWALNICTWO

Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg EN 15085-2:2007.

16 LAT DOŚWIADCZENIA

W obszarze spawania posiadamy następujące certyfikaty:

  • CERTYFIKAT nr TUVRh/15085/CL1/003/18 – spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg EN 15085-2:2007. Obszar zastosowania: Wytwarzanie nowych zespołów i części składowych pojazdów szynowych, z wyłączeniem projektowania oraz zakupu części spawanych. Okres ważności: 19.11.2018 – 18.11.2021.

  • CERTYFIKAT nr 0198-203H-0293 – ocena procesów spawalniczych zgodnie z normą  EN ISO 3834-2. Okres ważności: 04.12.2018 – 03.12.2021

Charakterystyka procesu spawalniczego w Zakładzie Mechanicznym TEMAR, Miękinia:

Spawanie
Spawanie
Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych wg EN 15085-2:2007.
Wytwarzanie
Wytwarzanie
Wytwarzanie nowych zespołów pojazdów szynowych.
Jakość
Jakość
Spełnianie normatywnych wymagań jakościowych w procesach spawalniczych.
Efektywność
Efektywność
Stałe podnoszenie efektywności realizowanych procesów i jakości wyrobów.

Certtyfikat – Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych według EN 15085-2:2007

Certyfikat – Ocena procesów spawalniczych zgodnie
z normą EN ISO 3834-2

Posiadamy certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015

GWARANCJA JAKOŚCI

Prawidłową realizację procesów spawalniczych w ZM TEMAR gwarantuje ciągłe doskonalenie wdrożonego zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

  • stałe doskonalenie wszystkich procesów w firmie

  • konsekwentna modernizacja parku maszynowego

  • wprowadzanie nowych technologii

  • doskonalenie kadr

  • podnoszenie jakości obsługi klienta

71 317 86 01

TELEFON

71 317 86 01

GODZINY PRACY

7:00 – 15:00